Høringssvar fra Barneombudet

Dato: 13.11.2019

Vedlagt finner dere Barneombudets høringssvar til forslaget om lovfesting av regler om barnehagemiljø mv.

Vedlegg