Høringssvar fra Solkroken barnehage

Dato: 03.10.2019

Svartype: Med merknad

Vi stiller spørsmål om det kan være utfordrende å følge opp paragrafer om nulltoleranse av mobbing i barnehage da det er vanskelig å definere om det er mobbing eller et barn som ikke har hatt noen å leke med akkurat denne dagen eller akkurat denne leken. Det er også vanskelig for foreldrene å vite hva som er helt riktig dersom barnet kommer hjem og forteller. Vi har inntrykk av at de fleste barnehager allerede jobber med å få barn i lek og å hindre utestenging.

Når det gjelder at kommunen lovfestet skal gi tilskudd til private barnehager og ikke har økonomi til å oppgradere og holde ved like sine egne barnahager, er vi sterkt i mot dette.

Med hilsen Siv Anita Myhre, tillitsvalgt i Solkroken barnehage.