Høringssvar fra Namsos kommune

Dato: 08.11.2019

Svartype: Med merknad

Namsos kommune er enig med, og stiller seg bak, høringssvar sendt fra KS.