Høringssvar fra Majken Hovdenak

Dato: 06.11.2019

Svartype: Med merknad

Sats på forebygging gjennom lek der voksen tistedeværelse er sentralt.

En bemanning som er langt høyere enn dagens norm.

Bemanningen skal være kvalifisert . Ikke tilfeldig vikarbruk.

Forebygging er stikkordet.