Høringssvar fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling

Dato: 28.10.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for byutvikling:

Høring - forslag til endringer i byggesaksforskriften - Tidsavgrensede krav om tilsyn. Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Vedlegg