Høringssvar fra Boligprodusentenes Forening

Dato: 01.11.2021

Svartype: Med merknad

Boligprodusentens Forening støtter forslaget til de prioriterte tilsynsområdene. Vi vil påpeke at det er det svært viktig at det foreligger nødvendig veiledningsmateriell for kommunen før de nye prioriterte tilsynsområdene blir iverksatt. Se vedlegg

Vedlegg