Høringssvar fra Dommerforeningens fagutvalg for menneskerettigheter