Høringssvar fra NAFKAM

Dato: 19.11.2020

Vedlagt følger høringssvar fra Nasjonalt Forskningssenter for Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM).

Vedlegg