Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 27.11.2020

Vi viser til brev av 26.08.2020 med invitasjon til å sende inn høringssvar på forslag til endringer i lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) og fagskoleforskriften. Trøndelag fylkeskommune ønsker å gi følgende høringssvar på forslag til endringer i loven, se vedlegg.

Vedlegg