Høringssvar fra Fagskolen i Viken

Dato: 26.11.2020

Vedlagt finner dere Høringsvvaret fra Fagskolen i Viken.

Med vennlig hilsen

Eirik Hågensen

Rektor

Fagskolen i Viken

…………………………………………………………

Mobil: 94804330

web: www.viken.no

…………………………………………………………

viken.no

Vedlegg