Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 16.11.2020

Fylkestinget i Nordland skal behandle høringssaken 07.12.20, men grunnet høringsfristen oversendes her fylkesrådets enstemmige innstilling til vedtak:

Fylkesrådets innstilling til vedtak

  1. Nordland fylkesting støtter i all hovedsak Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i fagskoleloven og fagskoleforskriften.
  2. Nordland fylkesting mener at krav til politiattest må gjøres gjeldende også for arbeid med andre sårbare grupper enn barn.

Vedlegg