Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Dato: 25.11.2020

1. Krav til fagskoleutdanningens kunnskapsgrunnlag

Presiseringen og endringene støttes.

2. Krav til utdanningens lengde

Endringen og vilkårene støttes.

3. Opptak til kunstfaglig fagskoleutdanning

Generelt vil unntak fra opptakskravene kunne svekke fagskoleutdanninger med tanke på at utdanningene skal være høyere yrkesfaglige utdanninger. Fylkesrådmannen er derfor negative til foreslått endring, fordi utdanninger som omfattes av unntaket da ikke vil være høyere yrkesfaglige utdanninger, men en annen konstruksjon eller skoleslag. Unntakene undergraver status og posisjon i utdanningssystemet som en ønsket å oppnå for fagskolene da lov om høyere yrkesfaglig utdanning ble vedtatt.

4. Bruk av falske dokumenter ved opptak og under utdanningen

Endringene støttes.

5. Politiattest

Endringene støttes.