Høringssvar fra Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon