Høring – Forslag til endringer i folketrygdloven som følge av inngåelse av konvensjon om trygdekoordinering mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia og Nord-Irland

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i folketrygdloven. Høringsnotatet er utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.08.2023