Høringssvar fra Utdanningsforbundet Bergen

Dato: 25.06.2021

Utdanningsforbundet Bergen støtter forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem.

Utdanningsforbundet Bergen mener at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser også må være gjeldende når arbeid utføres i arbeidstakers hjem. Vi legger til grunn at arbeidstaker er tilgjengelig for arbeidsgiver og kollegaer for øvrig innenfor arbeidstiden.