Høringssvar fra Kommunesektorens organisasjon

Dato: 08.07.2021

Vedlagt følger høringssvar fra KS.

Mvh. Ellen Krag

Vedlegg