Høringssvar fra Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Dato: 06.07.2021

Viser til Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, sendt på høring den 22. april 2021.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er enig i de endringer som Arbeids - og sosialdepartementet har foreslått.

Det er avklarende at forskriftens begrep «tilfeldig» arbeid erstattes av «sporadisk» arbeid. Det er naturlig at forskriften ikke vil gjelde i slike sporadiske situasjoner, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem. Da må selvsagt forskriften om hjemmekontor gjelde.

Det vurderes som meget hensiktsmessig at det ikke kreves skriftlig avtale i situasjoner som gjør at myndighetene ser seg nødt til, på kort varsel, å pålegge eller gi anbefalinger om hjemmearbeid, slik som situasjonen har vært under koronapandemien.

Det er grunn til å tro at bruk av hjemmekontor, i forhold til hvordan det var før pandemien, vil øke etter at pandemien er over. Det er viktig at arbeidsgiver kan følge opp sine ansatte, også psykososialt, selv om de jobber hjemmefra.