Høringssvar fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Dato: 22.07.2021

Høringssvar fra YS ligger ved som PDF-fil.

Vedlegg