Høringssvar fra Borgarting lagmannsrett

Dato: 21.07.2021

Borgarting lagmannsrett avstår fra å inngi høringsuttalelse.