Høringssvar fra Trond Wesenlund Hjønnevåg

Dato: 03.05.2021

Det foreslår å bruke ordet "fleksibilitet" i arbeidsmiljøloven. Fleksibilitet for hvem? Jeg mener at arbeidsmiljøloven skal være konkret om en jobber på hjemmekontor eller ikke. Er vel ingen som kan være fleksible 24/7 selv om en må/kan jobbe hjemmefra.

Min mening er at en må være klinkende klar på arbeidstid, slik at en ikke "brenner lyset i begge ender". At en kan være fleksibel kan utnyttes og misbrukes.