Høringssvar fra Parat NAV

Dato: 19.07.2021

Parat NAV er positiv til endringsutkastet, men har følgende kommentarer til høring om forskrifter til hjemmekontor. Vi mener at forskriften bør være mer presis på hvordan den skal brukes slik at vi får lik tolkning.

Kommentarer til selve endringene. § 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.

Parat NAV mener at definisjonen “eget hjem” må sees på. Mange har benyttet fritidsbolig som hjemmekontor – da dette blant annet har gitt større arbeidsro og større fleksibilitet for øvrig familie.

Skriftlig avtale: Her er det viktig at det ved avtale om hjemmekontor skrives en gjensidig avtale med den enkelte – dette må beholdes. En skriftlig avtale vil kunne brukes som et godt dokument i forhold til kravene nevnt under. Ved pandemier eller andre lignende forhold er det nok at partene er enige på vegne av alle. Parat NAV er usikker på om arbeidsgiver skal ha styringsrett til å pålegge hjemmekontor.

Arbeidsmiljø: Det må kreves dokumentasjon på at man har et arbeidsmiljø ved hjemmekontor som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver må ta kostnadene.

Arbeidstid: Ved utvidet arbeidstid bør reglene for overtid gjelde. Ved frivillighet bør fleksitid være det normale og overordnet er at man jobber normalarbeidstid.

Yrkesskade: Det må avklares hvor langt reglene for yrkesskade på hjemmekontor vil gjelde.

Utgifter ved bruk av hjemmekontor er ikke regulert i høringen. Dette må reguleres da enkelte har økte utgifter til blandt annet strøm- og nettleie.

Statens regulativ; Det bør utarbeides et felles regulativ for hjemmekontor for staten, kan være førende for resten av arbeidslivet.

Fordelsbeskatning må vurderes når utstyr er et krav i forhold til et forsvarlig arbeidsmiljø.

mvh

Parat NAV

Agathe Osland Hellesen