Høringssvar fra Bydel Frogner, Oslo kommune

Dato: 22.07.2021

Høringsinnspill fra bydel Frogner, Oslo kommune.

Bydel Frogner har nedsatt en arbeidsgruppe som har gjennomført en intern undersøkelse blant alle ansatte som har benyttet hjemmekontor under pandemien. Vi ønsker å dele noen av våre funn, det vi tenker å gjennomføre på permanent basis fra høsten 2021 samt ut i fra våre funn/ ny kunnskap kommentere på endringene i forskriften.

mvh Else Berit Baccouche (prosjektleder)

Avdelingssjef stab og prosjekter

Bydel Frogner

Vedlegg