Høringssvar fra Ultimat AS

Dato: 31.01.2023

Høringsvar på endring av størrelse på halal kvoten

Ultimat AS er medlem av Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund, og driver import av kjøtt, vilt og fjørfe gjennom kvoter kjøpt på auksjon i Landbruksdirektoratet.

WTO auksjons kvoter på lam og storfe, og EU kvote på høns, selges i dag til halal markedet. Alt Ultimat AS importerer av lam, storfe og kylling er halal slaktet, og medfølgende sertifikat på hvert vareparti som bekrefter dette. En betydelig del av selskapets importvolum selges således til dette markedet.

150tonn er en betydelig mengde, også i forhold til størrelsen på auksjonskvotene. Det vil være konkurransevridende og urimelig om et slikt volum kan importeres og forbeholdes en liten gruppe, uten samme kostnad og tollsats som vi har på auksjonskvoter. I tillegg er dette ment innført på et tidspunkt hvor en del av oss har kjøpt kvote for 2023, nettopp med tanke på salg til dette markedet.

Hva blir tollsatsene her, og skal det være en omregningsfaktor til beinfritt slik vi er pålagt på lam og storfe WTO kvoter?

Kostnad for 2023 for oss importører på ovennevnte kvoter er som følger:

WTO beinfritt lam kr. 16,64/kg i kvotekost og kr. 28,97/kg i toll - totalt kr. 45,61/kg

WTO beinfritt storfe kr. 80,01 i kvotekost og kr. 33,60/kg i toll - totalt kr. 113,61/kg

EU kvote høns kr. 7,08/kg i kvotekost og kr. 0 i toll - totalt kr. 7,08/kg

Konklusjonen i vårt høringsinnspill er at dersom halal kvoten skal økes til 150tonn 1. mai 2023, må tollsatsen settes som et minimum på samme nivå som importørenes kostnad og toll på kjøpte auklsjonskvoter for 2023.

Ultimat AS