Høringssvar fra Melissa Thelwall Bjargo

Dato: 15.12.2020

Jeg er for full valgfrihet angående helse og vaksine.