Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115070

Dato: 11.12.2020

Nei vet dere hva vi kan ikke godkjenne tvangsvaksinering av friske mennesker .

Jeg stemmer nei ..

Mvh

..........