Høringssvar fra Stig Roy Olsen

Dato: 15.12.2020

NEI.