Høringssvar fra John Her

Dato: 15.12.2020

Nei til at fastlegen skal brukes som vaksinasjons-operatør.

Vedlegg