Høringssvar fra Urban persson legekontor

Dato: 14.12.2020

Høringssvar vedr. Endringer i forskrift om vaksinasjon mot covid 19.

- Det står i forslaget at fastlegen skall tvinges til at håndtere vaksinasjon hvis kommunen ønsker. Jeg mangler konsekvensutredning. Hvilke andre arbeidsoppgaver/pasienter skal fastlegen da IKKE ta hånd om ?

Arbeidsdagen har som kjent begrenset med timer og vaksinasjon er ellers nødt til at hamne utenfor ukens 55 arbeidstimer (uten legevakt) , noe som ikke virker riktigt at tvinge fastlegen til.

Det kan ikke være riktigt at staten bruker fastlegen til diverse oppgaver man finner for godt så snart man ønsker oppnå noe ?