Høringssvar fra Åge Johansen

Dato: 15.12.2020

Jeg mener det ikke må legges tilrette for vaksine plikt eller tvangsvaksinering. Det vil være en krenkelse mot den enkeltes rett til å velge selv

med hilsen

Åge Johansen