Høringssvar fra Morten Sjøstedt

Dato: 15.12.2020

For et hvert tenkende menneske, bør samtlige varsellamper blinke ildrødt overfor disse endringene Regjeringen nå forsøker å få vedtatt:

1) Det er et faktum at INGEN i verden har til nå klart å isolere dette såkalte CoVid-19 viruset.

2) Det er et faktum at UTEN et isolert virus, er det umulig å utvikle en test for å gjenkjenne viruset.

3) Det er et faktum at UTEN et isolert virus, er det umulig å utvikle en vaksine.

4) Det er en ekstremt kort høringsfrist for en vaksine som er utviklet UTEN overnevnte kriterier til stede.

5) Det er EKSTREMT kort tid for å utvikle en ny vaksine, uten at overnevnte kriterier er tilstede, som i tillegg tilfredsstiller de vitenskapelige protokoller og normer som er satt for å utvikle, teste, dokumentere, og til slutt godkjenne en ny vaksine. Dette er per definisjon en umulighet, noe som tilsier at denne/disse vaksinene som nå angivelig er utviklet for å bekjempe en "pandemi" som er mindre dødelig enn en vanlig forkjølelse/influensa, bør få samtlige ovennevnte røde lamper til å HYLE UTE ET RUNGENDE VARSKO!!!

Dersom Stortinget vedtar å gjennomføre denne endringen, vil hver enkelt representant PERSONLIG kunne forvente å bli holdt både strafferettslig og erstatningsrettslig ansvarlig. Dette høringssvar er således å regne for et varsel.

Avslutnigsvis vil jeg med styrke gi uttrykk for at jeg vil ALDRI tillate at min fastlege, som jeg har opparbeidet et meget godt og personlig tillittsforhold til, skulle måtte tvinges til å vaksinere meg under disse rammene. Da vil jeg heller forbli uten fastlege.

Med hilsen

Morten Sjøstedt