Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111226

Dato: 14.12.2020

Denne vaksinen er ikke trygg å ta før den er 100% utprøvd. Jeg skal ikke ta den!!!