Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183854

Dato: 11.12.2020

Nei vaksinen skal være frivillig