Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 117497

Dato: 15.12.2020

Dette er ikke greit. Vaksinering må være frivillig.