Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 145295

Dato: 12.12.2020

Vaksinen må kunne taes på helt fritt grunnlag! Det motsatte vil meget lett kunne skape alvorlige motsetninger og forskjellsbehandling av personer som av ulike grunner, ikke vil ta vaksinen. Dette må være et meget viktg poeng!