Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 191442

Dato: 15.12.2020

Jeg støtter ikke endringen dere foreslår i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Endringen dere vil ha inn er for diffust formulert. Den åpner for uønskede tolkninger og handlinger i forhold til tvangsvaksinering. Flere høringssvar beskriver dette nøye.

Jeg godtar ikke tvangsvaksinasjon. Og jeg godtar ikke at jeg eller andre skal straffes for at vi ikke vil tvangsvaksineres.

I følge høringssvarene som ligger tilgjengelig på nettsiden hos dere, er det nesten ingen som er positive til en slik endring som dere ønsker, og med utgangspunkt i dette, forventer jeg derfor at endringsforslaget trekkes tilbake.

Så kort høringsfrist som denne høringen har, er uetisk og umoralsk. En så viktig høring bør man få 2-3 uker på. Folk må få tid til å snakke sammen.