Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113831

Dato: 14.12.2020

Jeg sier nei til tvangsvaksinering