Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 151691

Dato: 15.12.2020

Jeg er sterkt imot tvangsmedisinering og at dere vil ta vekk taushetsplikten!!!! Dette må på ingen måte skje!!! Vi vil ha ytringsfrihet og rett til å bli hørt og sett!!!!