Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172049

Dato: 15.12.2020

Nei til tvangsvaksinering.