Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106636

Dato: 14.12.2020

Nei til dette forslaget. Forslaget er brudd på manneskerettighetene.