Høringssvar fra Maja Therese Blente

Dato: 14.12.2020

Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo 14.12.20

Høringssvar til forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - vaksinasjon mot covid-19.

Vedlegg