Høringssvar fra Marta Bergesen Gravdal

Dato: 15.12.2020

Fastlegar bør ikkje påleggjast å bidra til at alle skal vaksinerast. Det kan stride mot deira eiga overbevisning.

Mange har stor tillit til fastlegen.

Dette er ei vaksine som ikkje er vel utprøvd, difor bør det ikkje bli massevaksinasjon.

Nei til plikt for fastlegar å aktivt bidra til vaksinering, covid-19