Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143254

Dato: 15.12.2020

Såpass kort høyringsfrist er ikkje av det gode i eit demokrati.

Det må for all del presiserast i den førebelse forskrifta at vaksinering er friviljugt og ikkje tvang. Ordlyden i teksta kan mistydast i retning tvangsvaksinering.

Det er særs spesielt at vaksineprodusentar av ei eksperimentell vaksine juridisk har sagt frå seg alt ansvar. Dette saman med at vaksinene er hasteutvikla og så og seia ikkje utprøvde gjer at ein vert skeptisk og i høgste grad vegrar seg for å ta denne vaksina.

Mange er òg skeptiske da ein ikkje har fått svar på følgjande: 1) kven bad regjeringa stengje ned 12 mars? 2) kvifor sa ein allereie 12 mars at ein måtte rekna med problem ut 2021? 3) kvifor så mange tiår med hemleghald av koronakomisjonen sine evt funn?