Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 843534

Dato: 14.12.2020

Slik forslaget nå er skrevet kan det tolkes som at vi alle blir tvunget til å ta covid-19 vaksine. Tvangsvaksinering - direkte eller indirekte - er ikke veien å gå eller noe vi som et demokratisk og fritt land ønsker. Dette forslaget, slik det står nå, vil svekke tilliten både til regjeringen og til helsepersonell som i dag ikke har nok kunnskap om effekt og bivirkninger til å kunne gi god informasjon til sine pasienter. Noe vi har krav på og er i behov av for å kunne ta et veloverveid valg.

Det er en velkjent utfordring at vi har stor mangel på både leger og sykepleiere i dette landet. Har vi råd til å miste enda flere i frykt for hva som skjer om de ikke ønsker å stå for tvangsvaksinering? Kan vi tvinge helspersonell til å til å utføre en prosedyre de opplever som etisk og medisinsk uforsvarlig? Også helsepersonell opplever utrygghet rundt covid-19 vaksine som har blitt "utprøvd" på rekordtid. At vaksineprodusenter er unnsluppet fra evt søksmål/erstatningsansvar bygger heller ikke opp tilliten til vaksinen.

De aller aller fleste av oss klarer og ønsker å ta veloverveide valg på vegne av oss selv. Det må vi få fortsette med. Selv i denne situasjonen vi står i nå. Tvang - indirekte eller direkte- er IKKE veien å gå. Det må komme tydelig frem at det vil være frivillig å ta denne vaksinen!