Høringssvar fra Valentin Stensøy

Dato: 14.12.2020

Grov krenkelse av fastlegers frihet og misbruk av tillitten mellom lege og pasient. Nei til denne endringen