Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 517104

Dato: 14.12.2020

Nei til høringsforslaget! Om fastleger har vaksineplikt vil det svekke tilliten pasienten har til fastlegen sin.