Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114521

Dato: 14.12.2020

Forslaget er alt for uspesifikt i forhold til hva legers plikt skal inneholde. Dette må spesifiseres.