Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 209379

Dato: 12.12.2020

Uhørt kort frist. Den må forlenges!
Tvang hører ikke hjemme i et demokratisk land. Vaksine må være frivillig.