Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154839

Dato: 15.12.2020

Takk for at dere gjør det enda tydeligere å se at Norge er et diktatur.