Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 727430

Dato: 14.12.2020

Nei

Først og fremst fordi vi vil fremdeles ha et fritt land hvor vi bestemmer selv over vår egen kropp. Itillegg kan det hende at det er noen som ikke tåler vaksinen. Noen kan være redde for å ta vaksinen og tvang kan skape angst og bekymring. Personer som allerede har hatt korona har dessuten naturlige antistoffer.