Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 487193

Dato: 14.12.2020

Jeg kommer IKKE under noen omstendighet til å

ta denne vaksinen. Dersom myndighetene tror de kan påvirke /

tvinge meg til en suspekt injeksjon (er) må de tro om igjen.

Norge er vel fremdeles et vaklende demokrati eller er

landet på trappene til å gli over til en ditaturstat.

Jeg føler ikke behov for denne vaksinen -

La meg få leve et normalt liv og dø i fred.